Bất động sản trong và ngoài dự án là gì? Khác nhau ra sao?

Dự án Bất động sản là gì và Bất động sản thuộc Dự án sẽ như thế nào?

Có nhiều định nghĩa về Dự án Bất động sản, tuy nhiên ở đây, chúng tôi muốn xác định rằng một Dự án Bất động sản phải đồng thời đạt được 02 điều kiện, đó là:

  • Do doanh nghiệp thực hiện và đi theo các lộ trình pháp lý của một dự án Bất động sản.
  • Chưa bàn giao cho nhà nước.

Khi BĐS nằm trong một dự án BĐS do một doanh nghiệp BĐS thực hiện thì đó là BĐS trong dự án và được bảo trợ bởi doanh nghiệp tạo ra nó. Khi đó, chủ sở hữu của các BĐS này sẽ chịu sự quản lý, cũng như các cam kết, chính sách của chủ đầu tư, doanh nghiệp đưa ra. Nhà nước thường chỉ quản lý doanh nghiệp chủ đầu tư, ít quản lý đến cá nhân sở hữu BĐS bên trong dự án.

Vì lý do này nên nhiều vấn đề liên quan đến các BĐS thuộc dự án phải thông qua chủ đầu tư là doanh nghiệp tạo ra nó. Thậm chí pháp lý của các BĐS trong dự án có hoàn chỉnh được hay không, cơ sở hạ tầng có hoàn chỉnh hay không và giá trị của BĐS đó phụ thuộc nhiều vào uy tín cũng như các hoạt động của chủ đầu tư.

Và Bất động sản ngoài dự án là

Khi các dự án Bất động sản không được bảo trợ bởi một chủ đầu tư (Doanh nghiệp) nào, thì Nhà nước sẽ trực tiếp quản lý.

Và không như doanh nghiệp, nhà nước có cách quản lý khác và sẽ ít chuyên nghiệp hơn so với hầu hết các doanh nghiệp BĐS.

Tuy nhiên, Bất động sản ngoài Dự án sẽ được tự do hơn, như xây tự do, đập tự do, đi lại tự do, và tương đối tự phát….khi không phải chịu sự quản lý từ phía các doanh nghiệp BĐS.

Vậy bất động sản nào cũng có thể thuộc hoặc không thuộc Dự án?

Câu trả lời là không. Vì theo luật pháp hiện tại, một số loại Bất động sản buộc phải do doanh nghiệp đứng ra làm và chịu trách nhiệm, nên cá nhân không tự làm được. Đơn cử nhất là các dự án Căn hộ chung cư và Bất động sản nghỉ dưỡng, hai loại hình này cá nhân không được phép làm mà chỉ có doanh nghiệp mới được phép làm.

Sự khác nhau giữa BĐS thuộc Dự án & BĐS không thuộc Dự án

Ở Việt Nam, phần lớn Bất động sản được hình thành không thông qua Dự án. Tuy nhiên, cái cụm từ “Dự án Bất động sản” thì chúng ta nghe nhiều trong khoảng thời gian 10 năm trở lại đây. Tôi đưa ra mở đầu như vậy là để nhấn mạnh về sự khác biệt giữa BĐS thuộc Dự án và BĐS không thuộc Dự án.

Tóm lại, khi gặp phải một vấn đề, sự cố nào đó thì ta sẽ thấy rõ hơn sự khác nhau giữa Bất động sản thuộc dự án và không thuộc dự án, đó là người chịu trách nhiệm.

Đối với BĐS thuộc dự án sẽ là doanh nghiệp BĐS chịu trách nhiệm, còn BĐS không thuộc dự án là các cơ quan nhà nước, một vài ví dụ cụ thể như: trong dự án nếu ngập thì kêu chủ đầu tư; ngoài dự án thì “kêu trời”, trong dự án nếu hư hỏng cảnh quan, hạ tầng thì kêu chủ đầu tư; ngoài dự án thì thôi, trong dự án nếu hàng xóm gây mất trật tự, người ngoài lảng vàng thì kêu Ban quản lý; ngoài dự án thì đóng cửa, bịt tai …

>>>Thắc mắc về pháp lý trong và ngoài khác nhau ra sau, hãy tham khảo bài viết này

Để lại bình luận của bạn

Your email address will not be published.