Thời hạn và mục đích sử dụng đất là gì?

Khi nhắc đến từ “Nhà” thì phải hiểu rằng, đó là một sản phẩm gồm “Đất” và “Công trình trên đất”. Còn khi nhắc đến “Đất” thì cần hiểu rằng, không chắc đất đó có thể xây được “Công trình trên đất” đến biến nó thành “Nhà”.

Trong pháp lý nhà đất hiện nay, chúng ta không có Quyền sử dụng nhà mà chỉ có Quyền sử dụng đất với 2 nội dung quan trọng: Thời hạn sử dụng đất Mục đích sử dụng đất

Thời hạn và mục đích sử dụng đất là gì?

Thời hạn sử dụng đất là gì?

Thời hạn sử dụng đất là được quyền sử dụng đất trong vòng bao lâu. Thông thường ngoại trừ đất ở có thể được sử dụng lâu dài, thì các đất khác đều có thời hạn, tối đa là 50 năm.

Mục đích sử dụng đất gồm những loại nào?

Đất được coi là một tài nguyên quốc gia, và mỗi mẫu đất đều có một Mục đích sử dụng riêng. Có thể gom về một số mục chính như sau:

  • Đất nông nghiệp, thủy hải sản…: Mục đích là trồng cây, trồng lúa, sản xuất kinh doanh…
  • Đất công nghiệp: Mục đích để làm các khu công nghiệp.
  • Đất quốc phòng, an ninh: Đất này để dùng cho các mục đích quốc phòng, an ninh
  • Đất Công cộng, đất cây xanh: Mục đích để xây dựng, làm các công trình công cộng như công viên, các cơ quan nhà nước.
  • Đất thương mại dịch vụ: Mục đích để làm các công trình thương mại, dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, văn phòng, nghỉ dưỡng …
  • Đất giao thông, bến bãi: Mục đích đích để làm giao thông, bến bãi
  • Đất ở: Dùng để ở, và đất này mới dùng để xây nhà lên ở được.

Các mục đích này có thể chuyển qua lại với nhau tuỳ vào Quy hoạch của nhà nước.

Cần lưu ý:

Về mục đích sử dụng đất, thì lại phải xem đó là “Hiện trạng”, hay “Kế hoạch / quy hoạch”. Hiện trạng sử dụng đất chính là mục đích sử dụng đất ngay tại thời điểm làm giấy tờ. Trường hợp nhà nước có đổi quy hoạch, thay đổi kế hoạch sử dụng đất thì khi đó đất đó có Kế hoạch sử dụng đất khác.

Điều này lý giải tại sao có nhiều miếng đất ghi trong giấy tờ là “Đất ở” nhưng thực tế thì lại là “Đất giao thông”. Đó là bởi khu đó là “Đất ở” ngay thời điểm làm giấy tờ, còn đến thời điểm này thì không còn là Đất ở nữa mà có thể có con đường băng qua để biến thành “Đất giao thông”.

Do đó dù có Giấy tờ (Sổ đỏ) hay không thì đều phải kiểm tra Quy hoạch để biết đất đó đang có Mục đích sử dụng là gì.

Những mẫu đất có Mục đích sử dụng nào có thể giao dịch?

Tất cả các loại đất có mục đích sử dung được liệt kê ở trên đều có thể giao dịch được, ngoại trừ Đất giao thông, Đất công trình công cộng, đất cây xanh, đất quốc phòng an ninh, đó là những loại đất không thể giao dịch .

Tại sao đất của tôi mà tôi lại không được xây công trình trên đất?

Thời hạn và mục đích sử dụng đất là gì?

Như đã nói ở đầu bài viết này, mỗi khu đất đều có Mục đích sử dụng riêng, và chủ đất chỉ được phép xây dựng trên những khu đất có mục đích là “Đất Thương mại, dịch vụ”, “Đất ở”, và phần nào đó là “Đất công nghiệp”. Còn các loại đất khác thì đều không được phép xây công trình trên đất, nếu không sẽ bị vi phạm sử dụng Đất sai mục đích.

Do đó xin nhắc lại, Có quyền sử dụng đất và việc xây công trình trên đất là 02 nội dung hoàn toàn khác nhau. Vậy nên để đảm bảo một miếng đất có thể biến thành căn nhà thì cần đảm bảo rằng đất đó phải được phép xây công trình với mục đích ở lên đó.

Để lại bình luận của bạn

Your email address will not be published.