Tiền Đặt Cọc Thuê Nhà Là Gì? Làm Sao Để Lấy Lại Đủ?

Hầu hết mọi người đều cho rằng, “Tiền đặt cọc” là khoản tiền được trả trước khi bạn muốn thuê một căn nhà. Tuy nhiên, sự thật là khoản “tiền trả trước” này hoàn toàn khác so với với “tiền đặt cọc thuê nhà”.

Ý nghĩa của Tiền đặt cọc và Tiền Trả trước khi thuê nhà

Tiền trả trước

Tiền trả trước là khoản tiền mà người đi thuê sẽ trả cho chủ nhà để  các đại lý hoặc chủ nhà có thể gỡ bỏ các thông tin cho thuê tài sản ra khỏi thị trường trong khi họ tiến hành kiểm tra các thông tin liên quan của người thuê. Khoản tiền này thông thường sẽ là tiền thuê một tuần.

Giả sử sau khi kiểm tra và tham chiếu, các đại lý hoặc chủ nhà chấp nhận đề nghị thuê nhà của bạn, thì khoản tiền trả trước này sẽ được trừ thẳng vào tiền thuê nhà hoặc tiền đặt cọc. Tuy nhiên, nếu đề nghị thuê của bạn không được chấp thuận, bạn sẽ bị mất khoản tiền trả trước này.

Chúng tôi khuyên bạn nên làm rõ các điểm sau đây trước khi giao bất kỳ khoản tiền nào:

  • Khoản tiền trả trước là gì?
  • Điều gì sẽ xảy ra với khoản tiền trả trước nếu đề nghị của tôi được chấp thuận? Và ngược lại?
  • Làm cách nào để nhận lại khoản tiền trả trước?

Tiền đặt cọc

“Tiền đặt cọc” hoàn toàn là một khái niệm khác. Người đi thuê phải trả cho chủ nhà một khoản tiền gọi là “tiền đặt cọc” để bảo vệ quyền lợi cho chủ nhà.

Khi kết thúc hợp đồng, nếu có bất kỳ hư hại nào hoặc người thuê còn nợ tiền thuê nhà thì lúc này khoản tiền đặt cọc sẽ được lấy ra để trả cho chủ nhà.

Nếu không có gì hư hỏng cũng như không có khoản nợ nào giữa chủ nhà và người thuê thì khoản tiền này sẽ được trả lại cho người thuê sau khi kết thúc hợp đồng thuê nhà. 

Số tiền đặt cọc có thể thỏa thuận nhưng thường sẽ có giá trị tương đương với 4-6 tuần tiền thuê nhà. 

Các khoản tiền mà bạn trả cho chủ nhà, tốt nhất là gửi bằng chuyển khoản ngân hàng. 

Nếu bạn muốn thanh toán bằng tiền mặt, hãy đảm bảo rằng bạn nhận được biên nhận thanh toán (nếu thông qua đại lý) hoặc biên nhận viết tay có chữ ký của cả 2 bên và khoản tiền này khớp với số tiền được ghi trong hợp đồng thuê nhà.

Có hai loại chương trình mà chủ nhà có thể sử dụng để bảo vệ khoản tiền gửi, hoạt động hơi khác một chút.

Nhận lại tiền đặt cọc của bạn

Sau khi kết thúc hợp đồng, chủ nhà và người thuê sẽ cùng nhau kiểm kê lại tài sản một lần nữa. Sau đó sẽ so sánh bản kê tài sản mới lập với bản kê tài sản lúc đầu và dựa vào đó để biết được các hư hại mà người thuê phải chịu trách nhiệm bồi thường cho chủ nhà.

.

Để lại bình luận của bạn

Your email address will not be published.