Những điều cần lưu ý về hợp đồng thuê nhà

Các thỏa thuận và điều khoản thuê nhà giữa người thuê và người cho thuê thường được thể hiện trên một văn bản gọi là hợp đồng thuê nhà.

Hợp đồng thuê nhà là một văn bản pháp lý ghi chép lại tất cả thỏa thuận, điều khoản giữa bên thuê và chủ nhà. Trong khi thỏa thuận thuê nhà có thể bằng lời nói, nhưng vẫn phải có văn bản để khi có những tranh chấp thì cũng có căn cứ để giải quyết.

Có một số thỏa thuận, điều khoản cần phải được thỏa thuận giữa hai bên như:

 • Thời hạn thuê nhà: tùy theo thời gian mà người thuê muốn thuê, nhưng thông thường hầu hết các chủ nhà và đại lý sẽ thỏa thuận thời hạn thuê nhà ban đầu từ 6 đến 12 tháng. 
 • Thỏa thuận thuê nhà bao gồm:
  • Thỏa thuận thuê nhà nên nêu ra chi tiết các điều khoản chính của thỏa thuận, bao gồm chi tiết tài sản, số tiền và thời điểm thuê phải được thanh toán, cùng với quyền lợi và nghĩa vụ của chủ nhà và người thuê nhà.
  • Khi có nhiều hơn một người thuê nhà, hợp đồng thuê nhà sẽ phải đề cập đến tất cả những người thuê nhà là ai và ai sẽ là người chịu trách nhiệm (người đại diện). 
  • Tiền thuê do các thỏa thuận này được ghi là một khoản tiền duy nhất cho toàn bộ thời gian thuê nhà, bên cạnh đó, còn có các chi phí khác như tiền điện, nước, internet, vệ sinh….
  • Sửa đổi thỏa thuận thuê nhà
  • Có thể có cơ hội để bao gồm các điều khoản được thương lượng đặc biệt như thay thế đồ nội thất, redecoration hoặc thỏa thuận cụ thể để giữ một vật nuôi hoặc một khoản phá vỡ.
  • Đương nhiên là phải có một điều khoản phá vỡ là một thỏa thuận cụ thể cho phép một trong hai bên chấm dứt hợp đồng thuê nhà sớm. Nó sẽ cho phép hợp đồng thuê nhà được kết thúc vào một ngày cụ thể tùy thuộc vào một trong hai bên đưa ra thông báo liên quan. 

Ký thỏa thuận thuê nhà

Bạn nên dành thời gian để đảm bảo rằng bạn đã đọc và hiểu được thỏa thuận trước khi ký. Mỗi người có tên trong hợp đồng thuê nhà đều phải ký tên vào hợp đồng.

Có trường hợp các đại lý sẽ được ủy quyền để thay mặt chủ nhà ký hợp đồng thuê nhà. 

Để lại bình luận của bạn

Your email address will not be published.