Có nên vay ngân hàng để đầu tư Bất động sản không?


Nếu bạn đang muốn đầu tư ngắn hạn, thì không nên vay ngân hàng. Bởi vì đầu tư ngắn hạn thường cho lợi nhuận không cao, và lãi suất ngân hàng lại không thấp, như thế nếu bạn có một thương vụ đầu tư thành công thì lợi nhuận thu được sau khi trả lãi ngân hàng cũng không được bao nhiêu.

Với các thương vụ đầu tư trung hoặc dài hạn, thì bạn có thể cân nhắc đến việc vay ngân hàng khi mà bạn có đủ khả năng chi trả và IRR dự báo cao hơn lãi suất ngân hàng thì bạn hoàn toàn và nên vay ngân hàng để đầu tư. Đó là đang nói đến việc bạn thế chấp bằng chính tài sản đầu tư để vay ngân hàng. Còn nếu bạn có một tài sản thế chấp khác, thì mọi việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nếu khả năng tài chính của bạn không được cao, nhưng thu nhập của bạn tốt, thì nên đầu tư theo hình thức trung và dài hạn, tránh đầu tư ngắn hạn. Vì nếu đầu tư ngắn hạn mà không thành công, cần kéo dài thời gian thì rủi ro sẽ rất lớn nếu bạn không có đủ tiền. Khi đó bạn có khả năng mất vốn, hoặc mất lợi thế trong việc bán.

Để lại bình luận của bạn

Your email address will not be published.