Làm sao để xác định cơ sở pháp lý của quy hoạch sử dụng đất?

Khi nhìn một văn bản hay một bản vẽ về quy hoạch, làm sao để biết được đó là văn bản, bản vẽ chính thức được phê duyệt hay chỉ là các văn bản trung gian? Muốn biết điều này thì chúng ta phải xem kỹ văn bản, bản vẽ đó.

cơ sở pháp lý của quy hoạch sử dụng đất theo luật quy hoạch mới nhất 2019

Bản vẽ kiến trúc cảnh quan tỉ lệ 1/500

Tại sao phải xác định tính pháp lý của văn bản, bản vẽ Quy hoạch?

Vì trong quá trình phê duyệt quy hoạch, sẽ có một số văn bản tương tự văn bản về quy hoạch cuối cùng nhưng không phải, một số văn bản đó là văn bản gửi qua lại giữa các đơn vị để bổ sung thông tin, một số khác là văn bản ở các bước trung gian.

cơ sở pháp lý của quy hoạch sử dụng đất theo luật quy hoạch mới nhất 2019
Cần phải xem xét văn bản quy hoạch kỹ càng chiếu theo luật quy hoạch mới nhất

Với các văn bản về quy hoạch ở các bước trung gian, thì đó là một tài liệu quan trọng chứng tỏ rằng quá trình đang được thực hiện đúng.

Còn nếu chỉ là các văn bản ở các bước bổ sung thông tin qua lại thì chưa thể trả lời được.

cơ sở pháp lý của quy hoạch sử dụng đất theo luật quy hoạch mới nhất 2019

Đương nhiên, với bản vẽ quy hoạch sử dụng đất ta cũng cần xác định cơ sở pháp lý kỹ càng

Do bản vẽ là thể hiện trực quan của văn bản, thế nên phải xem bản vẽ để biết về hình ảnh trực quan như thế nào.

Có những trường hợp, doanh nghiệp tự vẽ, tự đóng dấu và nói đó là Quy hoạch được duyệt, thì trường hợp này không có tính pháp lý theo luật quy hoạch.

Cách xác định tính pháp lý của quy hoạch sử dụng đất theo cơ sở luật quy hoạch hiện hành

Trong quy hoạch, thì với các quy hoạch khác nhau sẽ do các cấp khác nhau có quyền Phê duyệt.

Thông thường tỉ lệ bản vẽ quy hoạch càng cao thì cấp càng cao phê duyệt, cấp cao nhất là Thủ tướng chính phủ, rồi đến Ủy ban các tỉnh, thành phố và cuối cùng là Sở Quy hoạch – Kiến trúc hoặc Ủy ban cấp quận, huyện.

cơ sở pháp lý của quy hoạch sử dụng đất theo luật quy hoạch mới nhất 2019

Ngoài ra, quy hoạch còn có thể được phê duyệt bởi một Ban quản lý khu vực nào đó được chỉ định, ví dụ như Ban quản lý Khu Nam, Ban quản lý Thủ Thiêm…

Như đã nói trước đây, chúng ta cần quan tâm đến bản vẽ Quy hoạch 1/2000 và bản vẽ Quy hoạch 1/500 là chính, với mỗi loại quy hoạch thì cần xem như sau:

  • Với bản vẽ Quy hoạch 1/2000 sẽ do Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh, Thành phố phê duyệt bằng một Quyết định.

Lưu ý chữ “Quyết định” trên văn bản về quy hoạch. Còn các văn bản dạng khác không phải Quyết định, hoặc không phải do Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố (hoặc cấp cao hơn) thì không phải là văn bản cuối cùng.

  • Với bản vẽ Quy hoạch 1/500, thì có thể do Ủy ban nhân dân cấp Quận, Huyện, hoặc Sở Quy hoạch – Kiến trúc, hoặc Ban quản lý được “đặc phái” để quản lý khu vực mà có quy hoạch.

Trong các loại văn bản này thì đơn vị phát hành vẫn là các đơn vị được phép chấp thuận, tên văn bản có thể là Quyết định, hoặc Thỏa thuận, đối tượng nhận văn bản sẽ là đơn vị được cấp Quy hoạch.

Bản vẽ thì đính kèm văn bản, và trong bản vẽ sẽ luôn có tham chiếu đến văn bản nào.

Chỉ cần nhìn tham chiếu văn bản sẽ biết bản vẽ đó có tính pháp lý hay không.

Với các bản vẽ không có dấu của nhà nước, hay không có tham chiếu văn bản nào thì bản vẽ đó là không chính quy.

Hy vọng bài viết trên đã giúp các bạn nắm được cách xác định thế nào mới thực sự là một bản quy hoạch sử dụng đất.

>>>Kỳ tới: Đón xem cách đọc một văn bản hay bản vẽ về quy hoạch chính quy

Để lại bình luận của bạn

Your email address will not be published.