Đất trong quy hoạch bao gồm các loại gì?

Trong sổ đỏ thì Chúng ta bắt gặp các cụm từ như “Đất ở” hay có tên gọi dân dã là “Thổ cư”, Đất nông nghiệp, đất trồng cây…, còn trong quy hoạch thì nghe chừng nhiều loại và rắc rối hơn như “Đất ở hiện hữu”, “Đất ở xây dựng mới”, “Đất giao thông”, “Đất thương mại dịch vụ”, “Đất ở hỗn hợp”… Vậy thì thực ra trong Quy hoạch có bao nhiêu loại đất?

Đất trong quy hoạch bao gồm các loại gì?
Một bản đồ quy hoạch sử dụng đất điển hình

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần tham chiếu Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/06/2016, trong đó có quy định một số điểm. Trong đó phần quy hoạch các loại đất được tổng hợp như sau:

  • Theo giai đoạn, sẽ phân thành 02 giai đoạn là: Hiện hữu là thứ đã có và Kế hoạch trong tương lai, là những thứ sẽ làm. Như vậy mỗi loại đất trong quy hoạch thường có 02 giai đoạn, hoặc là hiện hữu hoặc là kế hoạch trong tương lai.
  • Về phân nhóm: Có Đất dân dụng, Đất ngoài dân dụng và Đất khác
    • Đất dân dụng: Gồm Đất ở và các loại đất phục vụ cho Dân cư, có thể kể đến là Đất Công cộng (Nhà văn hóa, rạp chiếu phim, Bảo tàng, dịch vụ thương mại, ..)
    • Đất ngoài dân dụng: Gồm đất Công nghiệp, kho tàng, tôn giáo, du lịch, đất An ninh quốc phòng, Đất nghĩa trang …
    • Đất khác: Gồm đất Nông nghiệp, Lâm nghiệp, và Đất mặt nước.

Với mỗi loại đất thì đều có quy định về màu sắc và “Hatch” khác nhau. (“Hatch” là một thuật ngữ trong phần mềm Auto CAD vì hiện nay các bản vẽ về quy hoạch đều được vẽ bằng phần mềm Auto CAD, “Hatch” hiểu nôm na là kiểu tô màu).

Và theo luật định, có yêu cầu cụ thể về màu sắc cho các loại đất như bảng dưới:

Đất trong quy hoạch bao gồm các loại gì?
Bảng phân loại các loại đất trong quy hoạch

Như bảng trên, có 28 loại màu tượng trưng cho hơn 28 loại đất, lý do là vì mỗi màu có thể có tới 02 loại đất là Hiện trạng và trong tương lai, lúc đó sẽ được mô tả kiểu như “Đất ở hiện hữu”, “Đất ở xây dựng mới”…

Để lại bình luận của bạn

Your email address will not be published.