Cảnh giác rủi ro khi thực hiện giao dịch giả tạo

Hiện nay, khi mua bán nhà đất, rất nhiều trường hợp hai bên thỏa thuận ghi giá bán trong hợp đồng công chứng thấp hơn giá trị thực tế rất nhiều nhằm giảm tiền thuế thu nhập cá nhân cho người bán, đổi lại người mua được giảm giá một ít. Việc làm nêu trên được nhiều người xem là thỏa thuận để đôi bên cùng có lợi.

Giá nhà trong hợp đồng thấp hơn giá thực tế

Tuy nhiên, đây là sự thỏa thuận dễ dẫn đến rủi ro pháp lý cho các bên; đặc biệt, người mua phải gánh lấy nhiều thiệt hại. Sau đây là một số rủi ro có thể xảy ra đối với các bên.

Thứ nhất, trường hợp thỏa thuận này nếu bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện sẽ tùy vào mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Vì rõ ràng các bên thỏa thuận giá mua bán nhà đất thấp hơn giá trị thực tế nhằm trốn thuế thu nhập cá nhân, đây là hành vi vi phạm pháp luật về thuế.

Thứ hai, hợp đồng mua bán nêu trên dù đã được công chứng nhưng vẫn có thể bị tòa án tuyên vô hiệu nếu có bằng chứng chứng minh hợp đồng mua bán được lập nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Khi hợp đồng bị tòa án tuyên vô hiệu thì các bên phải hoàn trả lại cho nhau những gì đã nhận (người bán hoàn trả tiền đã nhận, người mua hoàn trả nhà đất).

Như vậy, người mua sẽ bị thiệt hại rất lớn nếu người bán chỉ hoàn trả lại số tiền ghi trong hợp đồng công chứng (số tiền này thấp hơn số tiền thực tế mà người mua đã trả).

Lúc này người mua cũng đành chấp nhận vì giấy trắng mực đen rất rõ ràng, không có bằng chứng để chứng minh mình đã đưa tiền cho người bán nhiều hơn.

Do đó, khi mua bán nhà đất các bên không nên vì lợi ích nhỏ trước mắt mà vi phạm pháp luật và gặp phải rủi ro pháp lý và thiệt hại lớn sau này.

Để lại bình luận của bạn

Your email address will not be published.